LEGE Nr. 60/2003 pentru aprobarea OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

LEGE Nr. 60/2003 pentru aprobarea OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

LEGE Nr. 60/2003 pentru aprobarea OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

LEGE Nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, cu următoarele modificări:

1. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.”

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.”

3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“ART. 3

(1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ART. 5

Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, de jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vămilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi pază, precum şi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmări.”

5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“ART. 7

(1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociaţiei Chinologice Române, Ministerului de Interne şi Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. Autorizaţia va fi vizată anual. Sunt permise dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 de către deţinător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor răspunderilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“ART. 11

(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181 – 184 Cod penal.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Acţiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”

8. Articolul 12 se abrogă.

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“ART. 13

Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“ART. 14

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canină câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.”

12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“ART. 23

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Canină va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.s2Member®