Hotararea Consiliului General 243/30 iunie 2009

Hotararea Consiliului General 243/30 iunie 2009

Hotararea Consiliului General 243/30 iunie 2009 privind sterilizarea cainilor fara stapan

HOTARARE:

http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=25829

ANEXA:
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH243_09.pdf

HOT A R A R E
privind controlul reproductiei cainilor in Municipiul Bucuresti

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Directiei
Protectia Mediului si Educatie. Eco-Civica si Administratiei pentru
Supravegherea Cainilor fara Stapan-Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei de ecologie si protectia mediului si avizul
Comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile: .
– art.17 alin. (3) ‘lit. c) si d) din Hotararea Guvernului nr. 955/2004
pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
– Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu
modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii
de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii
veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Art.15 alin. (2)’ din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Art.19 alin. (5) din Legea nr. 471/2002 privind aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor folosite in
scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19
si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

Art.1
Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Administratia pentru
Supravegherea Cainilor fara Stapan Bucuresti, va infiinta din fonduri proprii in
functie de necesitati, adaposturi publice pentru cainii capturati in vederea
sterilizarii, cat si pentru cei pierduti, abandonati, ramasi fara detinator prin
decesul acestuia, pentru cainii confiscati, sau care, din diverse motive nu pot
supravietui fara a fi asistati.

Art.2
(1) Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan va
putea incheia contracte de prestari servicii de sterilizare a cainilor cu sau fara
stapan dupa caz, cu medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile
Legii nr. 160/1998, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Procedura de desfasurare a contractelor incheiate cu medicii
veterinari de Iibera practica, organizati in conditiile Legii nr.160/1998 va fi
aprobata printr-o Hotarare a C.G.M.B. ulterioara.

Art.3
(1)
a) Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan
Bucuresti va captura si transporta cainii, prin mijloace netraumatizante, folosind
personal propriu calificat si mijloace auto proprii, specifice tipului de activitate,
in adaposturi proprii.
b) Nu vor fi capturate urmatoarele categorii de caini:
1. puii pana la varsta de 6 luni, cu exceptia celor care necesita
asistenta/tratament de urgenta;
c) Nu vor fi sterilizati urmatorii caini:
1. femelele in perioada de alaptare;
2.cainii, a caror starea de sanatate nu permite interventia
(aspect dovedit prin diagnostic si certificate eliberat de medicul veterinar);
3. cainii cu valoare zootehnica care au obtinut dreptul de
monta in conformitate cu regulamentul de crestere al Asociatiei Chinologice
Romane, afiliata la Federatia Chinologica Internationala;
4. cainii utilitari si de vanatoare, inregistrati de Asociatia
Chinologica Metropolitana Bucuresti, cainii de serviciu, apartinand Ministerului
de Interne si Ministerului Apararii Nationale.
(2)
Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan
Bucuresti va asigura cazarea cainilor sterilizati in spatiile proprii pe perioada
postoperatorie, in functie de necesitati.
(3)
Cainii din adapostul public care sunt bolnavi incurabil, declarati
ca atare in urma examenului medical pot fi eutanasiati numai de catre medicul
veterinar de libera practica, organizat in conditiile Legii nr. 160/1998 si numai cu substante specifice, omologate, care contin barbiturice, injectate intravenos, numai dupa pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie.
(4)
Activitatile de tratare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, ingrijire
postoperatorie, identificare si inregistrare a cainilor fara stapan in baza unica de
date precum si actiunile sanitar – veterinare prevazute de legislatia sanitar –
veterinara vor fi efectuate gratuit de Administratia pentru Supravegherea
Cainilor fara Stapan Bucuresti si de medicii veterinari de libera practica,
organizati in conditiile Legii nr. 160/1998, in baza contractelor de prestari
servicii prevazute la art.3 din prezenta hotarare.
(5)
Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan
Bucuresti va efectua actiunea de inregistrare a cainilor cu detinator, pe baza
informatiilor furnizate periodic de Asociatia Chinologica Metropolitana Bucuresti,
afiliata la Asociatia Chinologica Romana.

Art.4 Medicii veterinari organizati in conditiile Legii nr. 160/1998, avand
contract de prestari servicii cu Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara
Stapan Bucuresti, vor transmite lunar, in scris, situatia cainilor sterilizati,
vaccinati, deparazitati, identificati, pentru introducerea in baza unica de date,
prezentand formularul de adoptie sau cererea de reintoarcere in teritoriu.

Art. 5 Sterilizarea cainilor se efectueaza obligatoriu prin
ovariohisterectomie (femele) si orhidectomie (masculi).

Art.6
(1) Adoptia cainilor din bazele Administratiei pentru Supravegherea
Cainilor fara Stapan este gratuita pentru ONG-uri si persoane fizice.
(2) Serviciile ASCSB catre agentii economici se vor taxa conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7
(1) Reintoarcerea cainilor in zona de unde au fost prinsi se face de
catre Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan, organizatii de
protectie a animalelor cu protocol de colaborare, si persoane fizice in functie de
situatie, numai dupa sterilizare, deparazitare, vaccinare, identificare,
inregistrare in baza unica de date si asumarea raspunderii in scris pentru
ocrotirea cainilor preluati.
(2) Este interzisa reintoarcerea cainilor adoptati sau asumati in
parcuri, piete.

Art.8
Persoanele fizice si juridice care detin caini in varsta de peste 6 luni,
in incinte private, neinregistrate in cadrul Asociatiei Chinologice pot beneficia
gratuit de sterilizare, identificare si inregistrare in baza unica de date a
Asociatiei, mai sus mentionate sau in cadrul cabinetelor veterinare private, care
vor furniza datele Administratiei pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan,
Tncepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.9
La solicitare, Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara
Stapan, se poate deplasa cu clinica mobila numai pe teritoriul Municipiului
Bucuresti in vederea sterilizarii si/sau identificarii, dupa caz a cainilor fara
stapan doriti a fi adoptati sau reintorsi in teritoriu, contra cost, conform anexei
din prezenta hotarare.

Art. 10
Identificarea prin microcipare si crotaliere, a cainilor fara stapan,
se va face de catre Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan,
iar numarul de microcip va fi inscris in carnetul de sanatate al cainelui sau
adeverintei de identificare in cazul celor asumati de ONG-uri.

Art.11
Medicii veterinari de libera practica cu contract de prestari servicii
cu Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan, au obligatia de a
raporta catre ASCSB, datele de identificare privind cainii identificati si
inregistrati Tn cabinete private pentru introducerea in baza unica de date a
Administratiei pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan.

Art.12
Organizatiile de protectie a animalelor care prezinta caini pentru
vaccinare, deparazitare, sterilizare, identificare si inregistrare vor fi scutite de
orice plata a serviciilor prestate de Administratia pentru Supravegherea Cainilor
fara Stapan si cabinetele de libera practica, in cadrul adaposturilor sale.

Art.13
Se interzice transferul cainilor de catre serviciile publice pentru
caini, precum si de catre organizatiile de protectie a animalelor, catre unitati
utilizatoare care folosesc caini in scop stiintific, didactic sau in alte scopuri
experimentale.

Art.14
Primaria Municipiului Bucuresti, in colaborare cu organizatiile de
protectie a animalelor, va derula cu resurse proprii campanii de informare,
mediatizare si mediere a programului de gestionare a cainilor si va informa
trimestrial cetatenii despre modul de desfasurare si rezultatele intermediare ale
acestui program.

Art.15
Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General
al Municipiului Bucuresti si Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara
Stapan Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti din data de 30.06.2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Murg Calin

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

Bucuresti, 30.06.2009
Nr. 243

http://www.asa-bucuresti.ro/asa/H243_09.pdf

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.s2Member®